Biten

En sentida bebyggelselämning benämnt Biten.

Källa RAÄ:s Fornsök.Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:53:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 10:53:58) Kontakta föreningen