Sandsereds Klint

Torpet ligger på en höjd som namnet antyder.

Nybygget är troligen samma torp.

Boningshuset revs och flyttades till Kinnared 1912. (Annie Crona)

Bifogat finns finns sammanställningar över boende på Klinten. Uppgifterna är inte riktigt samstämda mellan olika forskare. Genom att namnen förändrats över tid och nya torp anlagts kan det i boendelängderna förekomma sammanblandningar mellan de olika torpen.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 01:23:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 01:23:41) Kontakta föreningen