Nybygget

Troligen samma som Stenhyltan och Perstorp.
Se bifogat dokument.