Sandsered

Namnet utgår från formen Sandsiörydh där förstaledet är namnet på den intilliggade Sandsjön och sistaledet ryd = röjning i skog.

Jordeboken 1646 upptar ett och ett halvt frälsehemman