Mossared

Namnets förstaled är fornhalländska av ordet mosse. Sistaledet är ursprungligen ryd = röjning i skog.Jordeboken 1646 upptar ett och ett halvt frälsehemman.

I jordeboken 1876 stavades byn Måsared.