Kräckebol

Ett namn som försvunnit. Enligt hörsägen låg platsen vid Efsjön, St Ävsjön på gränsen mot Abild.

.Namnets förstaled möjligen av ordet kräk = kreatur. Sistaledet är ursprungligen bodha pl av bodh = fäbod.