Björkebacken

Se bifogad fil.

Också benämnt Båtmanstorpet eller Grytas rote och senare Älgs.