Hyltåsen

I folkmun även kallat Svätåsen, då frosten förstörde odlingar. De flesta personer som levde här emigrerade till Amerika.