Lilla Kärrshult

Namnets förstaled är ett naturnamn kärr. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.Jordeboken 1646 upptar œ mantal skattehemman


Under Lilla Kärrshult fanns enligt Husförhörslängden 1877-1885 sid 143 ett båtsmanstorp med Båtsman Johannes Elg och hustru.