Stora Kärrshult

Namnets förstaled är ett naturnamn kärr. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.

Jordeboken 1646 upptar två halva kronohemman och ett helt frälsehemman.