Glöshults Skola

Skolan byggdes samtidigt som Ramnareds och Ugnhults skolor omk 1895.