Åsebol 1:2

Vid laga skiftet 1873 bildades 3 enheter, Åsebol 1:2, 1:3 0ch 1:4. Sedan tidigare fanns tre brukare av Åsebol. Se ägareförteckningen