Åsebol

Namnets förstaled är ursprungligen genetiv av ordet ås; gården ligger på en sådan. Sistaledet är att döma av skrivningen från 1603 ursprungligen bodha, flertal av bodh, fäbod, senare utbytt mot ett mot fornsvenskst bol nybygge, torp svarande ord.
Enligt 1646 års jordebok 1 mantal frälsehemman.

Enligt HALLANDS LANDSBESKRIVNING 1729 var Nr 1 Åhsebohl utsochnefrälse-hemman 1 mantal. Hemmandets räntor och skatter: årlig ränta :4 Daler och 16 öre, contribution: 6 Daler, summa 14 Daler och 16 öre. Kronan och kyrkans tionde utgjorde 1 kappe råg, 51/3 kappe korn och 5 kapper havre.

På hemmandet bodde 3 åbor, Bengt Nilsson, Sven Jönsson (1730 Tullman Swen Gillman) och Bengt Andersson, 1 hustru, 1 dotter över 15 år, 1 tjänstehjon, kvinna och 1 skattefrie. Åborna och deras folks skatter utgjorde. 2 Daler och 8 öre i matlagspenningar och 16 Daler och 8 öre i personliga avgifter, summa totalt 29 daler.

Nertecknat 2009 Bernt Bengtson

 

 


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2015-04-09 21:38:48) Kontakta föreningen