Hästerhult

Namnets förstaledet är det från ortnamn kända ordet hester, kanske med betydelsen fruktbärande träd. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.Jordeboken 1646 upptar 1 mantal kronohemman