Frillebo 1:6 Kullen

Mangårdsbyggnad och ladugård avstyckad från Frillebo 1:5 1965 - 1970. Dessförinnan hade boningshuset brunnit ner och återuppförts 1949.

2015 är bostadshuset ner rivet för återuppbyggnad.