Båtsmanstorp

Rotebåtsman Johannes Eriksson Flagg med familj, hustru och två barn, inflyttade 27 okt 1893 till 1/16 mantal i Frillebo. Familjen flyttade först från Sjöbol till Kila 31 okt 1890.

Källa: Husförhörslängd 1886 sid 61, 140 och 195.