Drängsered i Bygdeband

Arbetet med att dokumentera Drängsereds församling i Bygdeband startade i början av 2009. I första skedet läste Genline in byar, sjöar etc från centrala register med sina koordinater. I Bygdeband benämns dessa generellt som Platser. Platserna har vi därefter och kommer efterhand att förse med information, bilder och dokument som beskriver exempelvis byns byggnader, historia etc. Dessa platser ligger kopplade tillhör Drängsereds församling. Dessutom har andra platser som torp och backstugor lagts in med sina koordinater, vilket ger möjligheten att hitta dem i kartan. Dessa ligger tillhör respektive by. Även här har information om torpet/backstugan lagts in.

De flesta platser är i nuläget koordinatsatta och försetts med olika mängd information. Arbetet med att ta fram ytterligare bilder och dokument och lägga in dessa i Bygdeband kopplade till sina platser fortsätter.

Ett arbete som pågår är att dokumentera gravarna på Drängsereds kyrkogård.

Nästa delprojekt är att skapa fotoalbum där dels att Hugo Bengtssons foton och dels ett med Hembygdsförenings fotoarkiv.

Det finns även möjligheter att lägga in person med data i Bygdeband, men vi koncentrerar oss på platser.

Välkommen att söka på våra byar och torp, ta del av den information som f n är inlagd. Dock är vissa platser väldokumenterade medan hos andra är informationen knapphändig.

Vi är intresserade av och tacksamma att få bilder, dokument etc som beskriver Drängsered i historiks och nyare tid. Det kan även vara persondata av allmänt intresse. Har Du sådant i Dina gömmor så tag kontakt med Börje Bredahl. [email protected]

VÄLKOMMEN till DRÄNGSERED I BYGDEBAND

 


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-19 23:56:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2017-03-01 17:30:05) Kontakta föreningen