Häradsgränssten

Gränsröse mellan Årstads och Halmstads häraderHäradssten, gnejs, triangulärt tvärsnitt, 1.3 m h, 0.4 m br(VNV-ÖSÖ) och 0.4 m tj. Stenen står rest i kallmurat röse,1.3x1.3 m st och 0.3 m h.Enl. Harry Svensson, Sandsered, skall årtalet 1790 tidigare syntsi stenens undre kant. Stenen står rest på Halmstad och Årstadshäradsgräns.Inskrift åt Ö:ÅInskrift åt NNÖ:HSe skiss i inventeringshandlingarna.

C:a 200 n NV finns en annan gränssten:
Gränsmärke, flyttblock i granit, 2.7x2 m (närmast Ö-V) och ca 2.2m h. Åt NNV är inskriften:S 1790Förmodligen står S för storskifte, möjligen också Sandsered.

c:a 100 m åt söder finns ett större flyttblock som ligger i gränsen mellen Ugnhult och Hästerhult.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-19 23:26:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-19 23:26:27) Kontakta föreningen