Hembygdstorpet Lugnet


1696 hette det Drängsereds Huus och en man som bodde där skänkte 5 öre till kyrkan. Enligt anteckningar i kyrkböcker – bodde här många gamla människor - så förmodligen var det en fattigstuga här. Fattighjonen räknades inte till församlingen så inget skrevs om var de dog någonstans.

Lugnet är ett av Drängsereds äldsta torp. I Hallands läns landsbeskrivning av år 1729 uppges att i Drängsereds socken fanns 8 torp. Bland dessa nämns ”Backstugan vid skogsgård” Stugan omnämns senare som torp och skymtar tidtals i kyrkoarkivalierna under 1700-talet och mera regelbundet från och med 1800-talet. Då denna gamla stuga var i dåligt skick revs den i början av 1900-talet och ersattes av en gammal loftstuga av 1800-talsmodell som byggdes upp, som ersättning för den gamla.

År 1864 övertogs torpet av klockaresonen Karl Ekeroth, född år 1837 och han brukade torpet i 54 år ända till sin död år 1918. Ekeroth var dessutom i kyrkans tjänst som orgeltrampare och skötte dessutom eldningen, sedan uppvärmning ordnats i kyrkan år 1884. I ersättning får sina arbeten i kyrkan jämte vedhuggningen erhöll han 15 kronor per år. År 1911 höjdes hans årsarvode till 25 kronor. Slåttern på kyrkogården såldes å auktion och vissa år inköpte Ekeroth den mot en betalning av 10 kronor. De senare åren fick han höskörden gratis mor att han höll gångarna iordning på kyrkogården.

Efter Karl Ekeroths död övertog dottern Maria Ekeroth torpet och brukade detta till i början på 1940-talet. Hon blev därmed den siste mantalsskrivne torparen i Drängsereds socken. Maria Ekeroth stannade kvar i torpstugan till sin död 1954. Hon var då 84 år gammal. Till ålderdomshemmet ville hon inte flytta och hon kom aldrig dit, ty en vintermorgon hittade tillsyningsvårdaren henne. Lugnt och stilla hade hon avsomnat i sin säng.

Stugan och torpet som ägdes av Drängsereds församling och arrenderas sedan 1955 av Drängsereds hembygdsförening som grundligt upprustat stugan. Torpets inägor på omkring 2 tunnland hävdas som löväng och sköts med rishämtning, slåtter och röjning. Föreningens sammanträden och möten och sammankomster hålls regelbundet i stugan. Den vackra torpplatsen besöks flitigt under sommaren.

Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Ulla Åhgren (2019-01-30 15:24:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulla Åhgren (2019-01-30 15:29:20) Kontakta föreningen