Dormens hembygdsförening har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till två gårdar i byn Baggetorp. Den äldre, med byggnader från 1700-talet, ger en god bild av hur en bergsmansgård i Västernärke såg ut. Den yngre är en jordbruksfastighet, uppförd i slutet av 1800-talet. Till gårdarna hör åker och betesmark samt ett skogsparti om 18 ha. som sträcker sig västerut från gårdsbebyggelsen fram till Stora Hemsjön.

Välkommen till vår hemsida!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter