Dingtuna Folkets Park


Dingtuna Folkets Hus och Park u.p.a.

En beskrivning över parken i Dingtuna under de c:a tjugo år som parken drevs som en förening med säte i Dingtuna.
Materialet är hämtat ur protokollsböcker mellan åren 1932 och 1951 samt en del registrerings- lagfarts- och köpebrev som bevarats av en tillfällighet. Materialet har sammanställts av Hans Frisholt.

Dingtuna Folkets Park har även omskrivits i ”Hembygds-journalen” nr. 83 (nov. 1999)

Ursprunget till den mark där Dingtuna Folkets Park så småningom uppstår, är en avstyckning från gården Västjädra N o 1 i Dingtuna socken. Marken är belägen intill Västjädra småskola, inte långt från Smedsbo. Uppfarten till parken går från den gamla riksvägen mellan Västerås och Köping alldeles intill galgbacken, den avrättningsplats man anser ha funnits på marken för länge sedan.
Den avstyckade marken säljs under 1908 till Smeden Karl Johan Fernström av L G Molin och Karl Ericsson tillsammans. Köpeskillingen för Fridnäs N o 1, som fastigheten benämns, sätts till 500 kronor. Fastighetens storlek är 80,30 ar.
Köpebrevet är utskrivet och undertecknat i Kolbäck den  29 Februari 1908. Lagfartsbeviset för fastigheten utfärdas den 9 mars samma år av Häradsrätten i Tuhundra, Siende och Tjurbo Härad.

Byggnaderna på fastigheten består med stor sannolikhet av ett enklare bostadshus, en vedbod, ett hemlighus och en jordkällare.

Den 6:e april 1931 köper Dingtuna Arbetarekommun lägenheterna Fridnäs N o 1 och Smedsbo N O 1 av C. J. Fernström. Avtalet innebär att köparen, Dingtuna Arbetarekommun, kan tillträda marken från den 1 juni samma år.
Affären uppgår till 3500 kronor och innefattar då även en del inventarier och lösved som omnämns i köpebrevet.
Den ekonomiska uppgörelsen omfattar en handpenning på 500 kronor samt en av säljaren utfärdad revers på 3000 kronor att löpa med en årlig ränta på 5 procent så länge den innehas av säljaren. Köpekontraktet är undertecknat av C. J. Fernström som säljare, samt av ordförande i Dingtuna Arbetarekommun, Ernst Molin.

Nu finns förutsättningarna för att bilda en folkets Park i Dingtuna.

Klicka på länken och läs mer.

Dingtuna Folkets Park

 

Förening:

Dingtuna-Lillhärad Sockengille

Skapad av: (2012-06-16 17:50:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dingtuna-Lillhärad Sockengille (2022-09-03 09:53:07) Kontakta föreningen