Sockenbok 2 beskrivning


Dingtuna Lillhärad genom århundraden

Boken är en blandning av gammal och yngre tid. Bondgårdar och byar, inlägg till häradsrätten från både klagande och svarande, händelser - både tragiska och mer humoristiska, personligheter från äldre tid och från 1900-talet där skrivaren personligen träffat vederbörande.
I de gamla socknarna finner man idyller som vid närmare skärskådande och eftertanke kan jämställas med mera omskrivna platser. Vi får läsa Yngve Gillbergs, här dock avkortade, berättelse om utgrävningen under Dingtuna kyrkas golv. Tack vare hans dagbok får vi veta sanningen som arkeologen viftade bort som ointressant.
Något om Slagårda i Lillhärad och dess historia, vilket inte är inrymt i Skultuna bruks historia, får läsarna nu ta del utav. Mycket intressanta händelser genom åren. Den omfattar en mångfald sidor i Tuhundra härads dombok, dock bara ett fåtal nertecknade i boken.
Man får läsa om hur C.W.Hammarsköld på ett finurligt sätt gjorde sina torpare livegna för en blygsam penning. Ingen vet hur detta slutade när Hammarsköld rest till Amerika. De flesta torparna bodde kvar på Slagårda men gjorde sina rockader mellan torpen.
Man får även läsa om ett sentida torpkontrakt.
Ett fåtal skisser från gamla raserade torp finns med från "Skogsmullarnas" vandringar. Kanske deras arbeten kommer i någon utgåva längre fram i tiden.

Förening:

Dingtuna-Lillhärad Sockengille

Skapad av: Dingtuna-Lillhärad Sockengille (2012-05-29 17:41:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dingtuna-Lillhärad Sockengille (2012-05-29 17:51:51) Kontakta föreningen