Sockenbok 1 beskrivning


Dingtuna Socken genom århundradena

Utgiven av Dingtuna Sockengille 1992

Pris:100 kr plus ev. postförskottsavgift

Beställes genom: Bert Svensson tel 021-55456

Innehållet i den här boken berör Dingtuna sockens kyrka,
gårdar och personligheter. I de gamla kyrkböckerna, den äldsta daterad 1635
och inköpt av kyrkoherde Jeremias, finns anteckningar över personer,
sockenstämmor och en del andra inträffade händelser

Olika fakta är hämtade ur t.ex. riks-lands- eller lantmäteriarkiv, men även
ur enskilda gårdsarkiv. Generalmönsterrullorna är komplement till
kyrkböckerna. I domböckerna finns protokoll från häradstingen, som i de
flesta fall hölls i socknen och från domkapitlets arkiv är mycket hämtat om
Dingtuna kyrka. Protokollen ur domböckerna samt en del andra skrifter och
protokoll i boken är skrivne enligt originalet.

Under kyrkans restaurering år 1968 medverkade bl.a. Yngve Gillberg vid
utgrävningen under kyrkans golv och fann där resterna efter en äldre kyrka.
I kapitlet om Dingtuna kyrka beskriver han kyrkans historia genom tiderna.

Kapitlet om luffarna är skrivet av Paul Larsson och Rut Eriksson har skrivit
om väverskorna i Dingtuna. Övriga kapitel i boken är skrivna av Stig
Rudberg. Ritningarna är utförda av Henry Centerskog och Gunnar Halén. Fotografierna är
framtagna av Gun och Tore Tillbom.

Förening:

Dingtuna-Lillhärad Sockengille

Skapad av: Dingtuna-Lillhärad Sockengille (2012-05-28 12:19:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dingtuna-Lillhärad Sockengille (2012-06-16 19:01:02) Kontakta föreningen