Sockenbok 1


Dingtuna Socken genom århundradena
Utgiven av Dingtuna Sockengille 1992
Pris:100 kr plus ev. postförskottsavgift
Beställes genom: Bert Svensson tel 021-55456
läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: (2012-06-16 19:04:53)