Byggnader


Byggnader

1.Per-Nilsas Gården 2.Tjärnmyrastugan 3.Norbergsstugan 4.Museum 5.Skolmuseum

6.Knektstugan 7.Kilalogen 8.Serveringslogen 9.Linlada 10.Härbre 11.Smedja
12.Bakstuga 13.Äldsta byggnad 14.Svartvallen 15.Hillgrens 16.Linskäkten 17.Åhs bönhus

Image

1.Per-Nilsas Gården

Image

Flera av byggnaderna har fått namn efter den by de kommit ifrån,men på anläggningens huvudbyggnad, Per-Nilsas eller Finn-Pellas, har det gamla gårdsnamnet fått följa med. Huset stod ursprungligen i Sunnansjö, varifrån det skänktes till föreningen år 1935 av makarna Ruth och JP Hansén. Byggnaden företräder 1700-talets byggnadsstil i Delsbo, en stil som framförallt kännetecknas av att husen skjutit en halv våning högre i höjden, ofta genom tillbyggnad av den gamla envåningslängan. Brostenen framför Per-Nilsasgården har legat vid Delsbo gamla kyrka. 

Image

Herrstugan är rikt dekorerad på väggar och tak. Det är Erik Ersson även kallad Snickarmålarn som har målat i stilen Delsbo Barock. 

Topp↑

2.Tjärnmyrastugan

Image

Äldst av manbyggnaderna är den så kallade Tjärnmyrastugan. Byggnaden utmärks inte minst av sitt upphöjda pigloft, och har ett närmast medeltida utseende. Denna stugtyp var en gång i tiden vanligt förekommande i Delsbotrakten, men Tjärnmyrastugan är veterligt den enda som bevarats till idag. Stugan har ej mer exakt kunnat ålderbestämmas, än att den sannolikt är uppförd under 1600-talet.
Vid 1900-talets början skänktes Tjärnmyrastugan till Hälsinglands fornminnessällskap, och flyttades då från Delsbo till Hudiksvall, där den ställdes upp på Köpmanberget. På initiativ av Delsbo Hembygdsförening återbördades den, tillsammans med en del gamla kulturföremål, till ursprungsorten 1941. Ursprungligen kommer stugan från Karlsgården i Tjärnmyra.

Image

Tjärnmyrastugan är rikt dekorerad av interiört måleri utförda av Gustaf Reuter och Erik Ersson, kallad Snickarmålaren. Målningen på bilden ovan är gjord av Gustaf Reuter. Målningen finns i pigloftet. "Luterus begynte sin lära i Sverigät ANNO 1524"

Topp↑

3.Norrbergsstugan

Image

Den oslutna gårdsfyrkantens tredje manbyggnad, känd som Norrbergsstugan, är av 1600-tals typ och kommer från Svensas i Norrberg. Redan före forngårdens tillkomst utgjorde denna stuga Delsbos enda bygdemuseum. Som ciceron och vaktmästare tjänstgjorde då bland andra den färgstarke fanjunkaren, målaren och författaren Fredrik Winblad von Walter.
Norrbergsstugan donerades till Delsbo Hembygdsförening från Källeräng, och flyttades till forngården 1952. Den återställdes då i ursprungligt skick, som en bondstuga från 1600-talet. Invändigt finns välbevarade målningar av Erik Ersson, även kallad ”Snickarmålarn”. Detta interiörmåleri är av mycket hög klass och har fått internationell uppmärksamhet.

 

Image

ImageImageImage

Foto: Bonny Sjöblom

Topp↑

4.Museum

Bygdemuseet invigdes 1986.
Ritat av Sören Thurell och byggt av Hallström & Nisses i Hudiksvall.
I bygdemuseet finns våra textila samlingar. Permanentutställning av dräkter, delsbosöm samt knyppling.
En omfattande fotosamling finns arkiverad.
Vi har även en butiksdel, där finns hantverk, textilier, presenter och annat smått och gott till försäljning, samt ett stort antal boktitlar.

Image

 

Topp↑

5.Skolmuseum

 Image

År 1846 på våren påbörjades uppförandet av skolan i Åhs. Troligen blev den klar redan samma år. Den gamla sockenbyggnaden vid prästgården blev flyttad och utgjorde stommen till skolan. Redan 1844 och 1845 hade denna byggnad använts till skola på den ursprungliga platsen vid prästgården. Prosten Landgren deltog själv aktivt vid uppförandet av skolan. Vid 1864-1866 års inspektion av skolan skriver inspektör Dahlström att Delsbo fasta folkskola hade 155 barn inskrivna, fördelade på två klasser 90 i den övre och 65 i den nedre. Att skolmuseet blivit till är nog nästan helt folkskolläraren Georg Grängsjös förtjänst. Grängsjö var själv lärare på skolan i Åhs. När de många byskolorna i Delsbo började läggas ned samlade Grängsjö in material och inventarier från dem. Efter sin pensionering gick Georg Grängsjö med stort engagemang in för att bygga upp skolmuseet i Åhs. Han var under många år den ende som visade och guidade grupper på besök i skolmuseet. Åhs skola är ett museum inom området, som var en fungerande skola i mer än 100 år.

Topp↑

6.Knektstugan

Soldattorpet är från Isbo och tillhörde soldaten Henrik Thimper som levde mellan 1817 – 1894.
Torpet sammanfördes med forngården år 1954.
Knektstugan används av Släktforskarföreningen Dellenrötter och Studieförbundet Vuxenskolan.

Topp↑

7.Kilalogen

Image

Kilalogen är en tröskloge byggd av grova timmerdimensioner. Man kan tydligt se hur tröskvandringen slitit på det grova golvtimret. Tröskbulten som hästarna drog runt i logen står i dag utanför logen. I början av Delsbostämmans historia byggdes tröskbulten om till biljettkur.
På den här logen har många polskor spelats upp av duktiga spelmän för danslystna!

Topp↑

8.Serveringslogen

Image

Serveringslogen arrenderas sommaren 2019 av Koko Café. Öppet tisdag - söndag kl 11-17
De säljer mat och fika. De har även egen kombucha tillverkning. Serveringslogen  är öppen vid evenemang på Forngården.
I sommar serveras gammaldags mat på tisdagarna.

Serveringslogen kan bokas på 0653-10459 för fester och sammankomster.

Topp↑

9.Linlada                 10.Härbre


I härbren förvarades spannmål och mat. Gamla tiders skafferi.

Topp↑

11.Smedja


Den gamla smedjan från Danels Erik i Duvnäs.
Där den stod i Duvnäs med Erik i dörren till vänster.
Till höger på sin nya plats på Forngården.

Topp↑

12.Bakstuga


Här bakas tunnbulle i vedeldad bakugn.

Topp↑

13.Äldsta byggnad

Föreningens äldsta byggnad från omkring 1520 – 21.
Den kommer från byn Smedsbo.
Den är dendrokronologiskt daterad till 1520 -21 och klassad som ett härbre.
Efter restaurering blev den uppställd på forngården.
Nedmonteringen skedde i Smedsbo.

Topp↑

14.Svartvallen


Hembygdsföreningens vallstuga med tillhörande stall och lada.

Topp↑

15.Hillgrens


Foto © Roger Svensson
Hillgrens Museum är en stiftelse som ägs av Delsbo kyrka och Delsbo hembygds- förening.
Styrelsen utses av Hembygdsföreningen och Kyrkan.
Stiftelsens nuvarande styrelse består av Kjell Grönberg ordf.
Ulla Jonsson v ordf. Margareta Löfstrand sekreterare.
Ingrid Eriksson kassör. samt Curt Hedman och Kalle Viklund.

Topp↑

16.LinskäktenLinskäkten är sammanbyggd med kvarnen och kraftstation. Det här är en byggnad med tre av alla de 26 st vattenverk som Stömmneån drivit med sitt vattenflöde.

Stömneån ingår enligt riksantikvarieämbetets beslut 1987 i de områden med kulturvärden av riksintresse som skall skyddas. I skriften Stömneån i Delsbo en kulturmiljö värd att bevara, finns historiken nedtecknad 1992 av Antikvarie Gunvor Gustafson Hälsinglands Museum.
Foto © Roger Svensson

Topp↑

17.Åhs bönhus

Panorama Peter Ericson Bönhuset Peter E Längst bort till höger. Konfrancier Peter Jonaszon framför podiet
Ett stycke bakom dansbanan utanför rôggårn (gärdesgården), ligger Åhs bönhus som syns i bakgrunden. När Åhs bönhus byggdes omkring 1920 påstås det att stenar från ett gammalt hedningatempel beläget på kultplatsen, använts till grundstenar i byggnaden.

 

Editerad av: Barbro Forslin (2019-07-10 15:32:49)