Ås skolmuseum


Image

Ås skolmuseum

 År 1842 lagstadgade Sveriges riksdag att varje socken skulle ha en skola med utbildad folkskollärare.

Staten skulle ansvara för utbildningen och socknens kyrkoherde skulle vara skolstyrelsens ordförande.

Eleverna skulle undervisas i

”läsning, skrivning, räkning,

kristendomskunskap och biblisk historia,

geografi, naturkunskap, historia, gymnastik och sång”

Det blev en anstormning av elever till de provisoriska lokalerna.

År 1845 lät den nye kyrkoherden Lars Landgren som var drivande och karismatisk, flytta den gamla prästgårdsbyggnaden till Ås.

Han var inte rädd för hårt arbete, så tillsammans med bönderna avverkade han och fraktade 150 timmerstockar till Ås. Där byggdes lokalerna på, så att det förutom skolsal också kom att innehålla en lärarbostad för folkskolläraren. Den omfattar två rum och kök och är den äldsta skolan i hela Gävleborg.

Senare byggdes en småskola längs med landsvägen. Den innehöll en lägenhet på ett rum och kök för den ogifta småskollärarinnan ”fröken”. (Från 1858 utbildades även kvinnor.)

Den användes fram till 1964, men är numera riven. Eleverna var många , därför bedrevs så kallad halvtidsläsning. (Elevgrupper turades om att vara i skolan.) Ofta fick äldre barn i uppgift att undervisa de yngre.

År 1929 stod Vita skolan i Ede inflyttningsklar. Då flyttades folkskolans elever dit.

Till skolområdet hör ytterligare två byggnader. Den ena innehöll dass, tättstuga och ladugård med loge. I ladugården fanns plats för två bås. Kon var en del av lärarlönen och fodret till kon hämtades från området där forngården nu ligger.

Den andra byggnaden innehöll lokal för pojkarnas träslöjd. Där är nu snickarverkstad.

1964 stängdes byskolorna och alla elever bussades till Ede. Tidigare rektorn Georg Grängsjö

Insåg hur unik Ås skola var. Han bevarade och samlade in material för att skapa ett Skolmuseum.

Sedan 1974 tillhör byggnaderna Delsbo Hembygdsförening.

Karin Sjögren

 

Förening:

Delsbo Hembygdsförening

Skapad av: Delsbo Hembygdsförening (2019-05-10 11:31:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Delsbo Hembygdsförening (2021-03-21 14:12:25) Kontakta föreningen