Axel Harald* Nordmark


Han var Degerfors egen revycharmör

En riktig revycharmör, av många jämförd med 30-talets stora gossar Ernst Rolf och Gustav Lövås, var Harald Nordmark från Degerfors. Nu på äldre dagar ägnar han sig mer åt att leta grytor i Sveafallen.Men berätta om den tid då revy och teaterverksamhet stod i full blom i Degerfors,
det kan han.
- Den första pjäs jag speladevar "Inbrottstjuven", tror att det var 1924 i dåvarande Folkets hus
i samband med att jag var med i SSU. Bland andra brorsan Karl var med i detta lustspel, och det
var väl så det hela började, säger Harald och tänker tillbaka.
- Åren 1930-31 reste bror min och jag i parkerna och underhöll.Vi var faktiskt sju syskon och
idag det bara jag som lever.

Oförglömlig kväll
- År 1932 var "Acke" Källandler i Degerfors Folkets park och jöng och skickade senare på
kvällen efter mig och brorsan Karl som han läst om i tidningarna, berättar Harald.
"Acke" väntade bakom scenen för att prata med oss! Kan du tänka dig, han ville skriva en
revy åt oss Degerforsaktörer att framföras på hösten, berättar Harald.
- Den kvällen glömmer jag aldrig! Hur folk från folkparkstyrelsen kom och berättade att
”Acke” väntade bakom scenen för att prata med oss! Kan du tänka dig han ville skriva en revy åt oss Degerforsaktörer att framföras på hösten, berättar Harald Vidare.
- På så sätt tillkom Degerforsrevyn "Nå'n ordning ska de va" och den betraktar jag som själva kärnan, den var bra, mycket bra till och med. Det framgårju även av gamla klipp, säger Harald och ler förnöjsamt.

Lik Lövås
Senare, 1937, reste Harald runt i folkparkerna tillsammans med makarna Ljungblad och bildade
Tage Ljungblads trio. De sjöng solo, duetter, kupletter och gjorde sketcher.
- Här ska du se, säger Harald och räcker fram 1937 års artistkatalog som Folkets Parkers centralorganisation i Stockholm låtit utge.
- Här har du mig, säger han och pekar pà en charmig ynglingsom ler mot dåtidens kvinnliga
beundrarinnor, kan man tänka.
- En gång, för omkring 25 år sedan, sammanförde man Harald Nordmark med Gustav Lövås när denne spelade lustspelet Ebberöds bank på Folkets hus i Degerfors. Det fanns nämligen vis-
sa som tyckte att Nordmark inte bara i utseende utan också på scenen påminde en hel del om
denna populära revygestalt.

Ernst Rolf
- Det ligger kanske en del i det, men om vi utseendemässigtvar speciellt lika vet jag inte, me-
nar Harald.
- Jag har även varit med om att människor på den tiden stått och pekat ut mig som Sigge
Fürst. Det förekom gång på gång och det kan jag mer förstå när det gäller utseendet, skrattar Ha-
rald.
- Jag har aldrig haft någon förebild, säger Harald, men jag medger att jag påverkats mycket
av kuplettsängaren Ernst Rolf, menar denne man som på ålderns dagar lämnat revyn och
övergått till geologiska studier i Sveafallen.

De som var med
Förutom de som tidigare nämnts i denna artikelserie förekom i revysammanhang i Degerfors namn som Greta Westin, Sven Kvistberg, Holger Nordqvist, Sixten Hult, Harry Johansson, Gudrun Bergstedt, Myrthe Eriksson, Ingrid Bergström, JohnStridh, Gunnar Dahlström, EskilMoberg, Nils Hasselgren och Olle Goude.
- Denna uppräkning gör inte anspråk på att vara fullständig, det fattas säkert namn. Men den är
lång nog att visa att lokalrevyn en gång i tiden verkligen blomstrat i Degerfors. För visst är det
tveklöst så!

STEN LUNDMARK


Förening:

Degerfors Hembygdsförening

Ändrad av: Degerfors Hembygdsförening (2018-11-26 11:28:22) Kontakta föreningen
Skapad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-10-13 13:37:59) Kontakta föreningen