Karl Georg* Sarwe


Folkskolelärare
Georg Sarwe är född 1 Degerfors men genom fadern Missionär Wilhelm Sarwes verksamhet i Ryssland blev hans barndoms- & studietid förlagd dels i Tiflis, Kaukasien, och dels åren I911 - 1915 i Leningrad, där han avlade examen 1915. Handelskorrespondent i firma A.E.Ljung i Malmö, 19I5 - 1917. Under revolutionsåren tolk vid Svenska legationen, avd. B. i Leningrad, för civil- & krigsfångehjälpen, 1917 - 1919. För sina insatser erhöll han Österrike- Ungerska Röda Korsets hederstecken och tyska Röda Korsets silvermedalj.
Vid sidan av skolarbetet har han haft stort intresse för musik, hör till stiftarna av Degerfors Musiksällskap och var dess dirigent under 10 år fram till andra världskrigets utbrott 1939. Tillhört Degerfors Kyrkobrödrakår allt sedan dess bildande 1939 och har under olika perioder varit kårens sekreterare eller ordförande.
Var en av initiativtagarna av Degerfors Lions Club och dess sekreterare 1956 - 1957.
Under tre perioder 1954 - 1966 varit representant för Folkpartiet i Degerfors Kyrkofullmäktige och Kyrkogårdsnämnden.


Förening:

Degerfors Hembygdsförening

Ändrad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-12-27 16:25:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-04-14 18:26:52) Kontakta föreningen