Johan Gunnar* Natanael Dahlquist


Gunnar Dahlquist efterträdde Nyländer som kapellpredikant i Degerfors, förordnades 3 dec. 1912 och tillträdde 1 maj 1913. Han erhöll på egen begäran avsked 1 maj 1923.
Efter studier vid högre latinläroverket på Norrmalm stud. i Uppsala 1902, teol fil. ex. 27 mars 1903, teol. kand. 30 jan. 1906, prakt. teol. prov 14 dec. 1906, teol. lic. 15 sept. 1911, prästvigdes i Uppsala för Karlstads stift 26 mars 1911 och som ovan nämnts kapellpredikant i Degerfors 1913.


Förening:

Degerfors Hembygdsförening

Ändrad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-12-27 16:39:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-03-26 18:42:54) Kontakta föreningen