Johan Wilhelm* Sarwe


1879-1882 gick Wilhelm Sarwe på Missionsskolan i Kristinehamn och kom sedan att verka som missionär för Svenska Missionsförbundet i Kaukasien och Ryssland. 1882-1889 verkade Sarwe bland svenskarna vid de Paschofska järnbruken i Ural. Han gjorde missionresor bland den ryska befolkningen och intresserade sig för de muslimska basjkirer 1889-1896 tog han upp en hantverksmission bland basjkirerna tillsammans med sin svåger missionären Wilhelm Tenggren. 1896 förflyttades Sarwe till Tiflis för att verka inom Missionsförbundets Kaukasienmission..1911 förflyttades Sarwe till S:t Petersburg och verkade där som missionär till krigsutbrottet 1914. För Svenska Röda Korset kom han sedan att leda hjälpverksamheten bland tyska och österrikiska krigsfångar, och leda arbete med hjälpsändningar till fångar i Sibirien. 1922 och 1929 var Sarwe ansvarig för hjälpexpeditioner till Gammel-Svenskby. Sarwe har erhållit följande utmärkelser LVO 1 kl, Sv Röda Korsets guldmedalj, Österrike-Ungerns Röda Korsets förtjänstmedalj 1 kl, Tyska Röda korsets silvermedalj, Bulgariska krigsminnesmedaljen.
En minnessten med Wilhelm Sarwes porträttrelief av konstnären Rafael Rådberg finns rest på Degerfors kyrkogård i närheten av gravkapellet.


Förening:

Degerfors Hembygdsförening

Ändrad av: Degerfors Hembygdsförening (2016-10-29 13:33:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-04-14 16:16:43) Kontakta föreningen