Carl* Valentin Jansson


Inte bara herrgården

”Carl Janssa ägde halva Degerfors”

Agens herrgård låg i kommunens centrum alldeles norr om Medborgarplatsen. Den vitmålade mangårdsbyggningen finns inte längre. Den revs för cirka femton år sedanför för att ge plats åt ett barndaghem – Herrgården.

Herrgàrdsbyggnaden hann inte bli äldre än nittio år och hade därför inte något större kulturhistoriskt värde.
Agen var en gång i tiden en stor herrgård. Stora delar av Degerfors tätortsbebyggelse är uppförd på Agens gamla ägor.
Här på gården regerade"Carl Janssa" det vill säga godsägaren Carl Jansson som var gift med sin kusin JosefinaOlsson från Viviken.
Godsägaren som ansågs äga "halva Degerfors" medan Strömsnäs .Jernverk ansågs besitta den andra hälften.
När disponent Odelberg på Strömsnäs Jernverk skulle bygga en dammanläggning tvärs över Letälven och ville förvärva strandrätten på västra sidan, fick han vända sig till ”Jansson i Agen" eftersom han då var inne på dennes ägor.

Nedgångens tid
Under första världskrigets år och senare kom så nedgångens tid för "mannen som ägde halva Degerfors". Han började göra oförklarliga affärer och kom alltmer på ekonomiskt obestånd.
1929 avled Carl Jansson, denne "ättling" av bergsmanssläkten Jansson.
1930 rådde det en viss brist på bostäder för tjänstemännen vid Degerfors järnverk vilket fick till följd att man förvärvade Agens herrgård. Genom ombyggnad fick man fram bostäder åt några familjer.
När efterfrågan på bostäder avtog gjorde sig Degerfors järnverk med disponent Carleson i spetsen av med "Agbyggningen". Året var 1964 och köpare Degerfors köping som det då hette.

Barndaghem
Huvudbyggnaden fungerade sedan som flerfamiljsbostad fram till 1970 då herrgården revs för att ge plats åt den nya given inom barnomsorgen - barndaghem.
Hur det idag ser ut på och omkring området Agens herrgård känner de flesta till.

Ödets ironi
Idyllen som en gång fanns bakom Nämndhuset börjar sakta men säkert på att ätas upp av bilparkeringsplatser och uttag för motorvärmare. Att sedan kommunens socialkontor idag håller till i närheten av Carl Jansons domäner kan synas vara ett ödets ironi med tanke på dennes trassliga affärer och oförmåga att planera sin ekonomi.

STEN LUNDMARK


Förening:

Degerfors Hembygdsförening

Ändrad av: Degerfors Hembygdsförening (2018-11-12 09:59:22) Kontakta föreningen
Skapad av: Degerfors Hembygdsförening (2018-11-12 09:55:43) Kontakta föreningen