Axel Nylander


Axel Nylander blev kapellpredikant i Degerfors och Karlsdal 7 jan. 1892, men tillträdde först 1894. Han var född i Oleby i Jösse-Ny socken
Intogs i Arvika läroverk 1874 och fortsatte studierna vid Karlstads läroverk, där han avlade mogenhetsexamen 7 juni 1881, teol. fil. ex. i Uppsala 1883, teol. ex. 1887, praktisk dito samma år och prästvigd i Karlstad 15 juni 1887 till vice komminister i Älgå. Adjunkt i Karlskoga 1 sept. 1887 och tillträdde som ovan nämnts i Degerfors 1894. Han var därjämte vice pastor i Karlskoga tiden 21/8 1904 — 1/5 1906.


Förening:

Degerfors Hembygdsförening

Ändrad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-04-16 12:49:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Degerfors Hembygdsförening (2015-03-26 18:30:55) Kontakta föreningen