Om oss

Välkomna till Dannike Hembygdsförening och vår hembygdsgård i Bäck Dannike.

Dannike Hembygdsförening bildades 1974

Hembygdsgården ligger på gården Backa. Flera byggnader har blivit hitflyttade efter att de skänkts till föreningen.

Soldattorpet Larkes,  Ett magasin daterat 1755 samt en ladugård.

Genom åren har en mängd gåvor och inredning skänkts till föreningen.

Föreningens ändamål är att bevara kulturarv och traditioner för kommande generationer.

På 1980-talet gjordes en sammanställning av  torp i Dannike. Det sattes ut skyltar på platser både befintliga och där det funnits torp.

Det är nu gjort en inventering av dessa. Det finns nu bilder och dokument utlagda på "utforska platsen" uppe till höger.