Dannike Hembygdsförening

Dannike Hembygdsförening bildades 1974, då ett gammalt soldattorp skänktes till föreningen för nedmontering och flytt till ny plats i Bäck, på mark som uppläts från gården Backa. Efter en tid kompletterades det med ett gammalt magasin från Spättholmen samt en äldre ladugård från Petershill vilket resulterat i att det numera är en hembygdsgård. Genom åren har en mängd gåvor tacksamt mottagits av inredning och inventarier från givmilda ortsbor.