Kvarnagård, kvarnfåran

Kvarnagård, kvarnfåran
Kvarnagård, kvarnfåran. I slutet av 1890-talet öppnades kvarnen åter, efter att ha varit stängd p g a dålig tillförsel av vatten. Under första världskriget blev det brist på fotogen till belysning. Kvarnagårdens ägare bättrade på fallhöjden och byggde en elektrisk kraftstation. Kvarnen var i drift till 1964.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2019

Fotograf

Saga Alexanderson

Källa:

Dannäs hbf


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2019-05-24 16:40:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-11-22 10:57:04) Kontakta föreningen