Fornlämning, skålgropar

Fornlämning, skålgropar
Fornlämning, sten med skålgropar, s k älvakvarnar
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2012

Fotograf

Saga Alexanderson


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: (2018-03-13 10:07:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-11-22 20:08:51) Kontakta föreningen