Undantagsstugan

Undantagsstugan
Byggd som undantagsstuga. Dit skulle föräldrarna dra sig tillbaka, när någon av sönerna övertog gården. Det blev inte så. Istället övertogs driften av arrendator, som bosatte sig här.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2012

Fotograf

Saga Alexanderson


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2018-03-06 15:04:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-11-22 20:07:54) Kontakta föreningen