Dannäs kyrka

Kyrkan stammar till delar från 1200-talet. Detta innebär att den troligen är Bolmenbygdens äldsta kyrkobyggnad. Tornet byggdes 1813 och långhusets västra del byggdes om och till 1816

I anslutning till kyrkan ligger kyrkogården. Liksom på flera andra kyrkogårdar har man placerat en del äldre gravstenar intill den södra långhusväggen. Här finns bland annat tvillingstenar från 1600-talets slut med stiliserade porträtt av de avlidna, timglas och kranier.


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Dannäs Hembygdsförening (2014-06-22 17:49:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-12-01 16:34:58) Kontakta föreningen