Skolkort 1953

Skolkort 1953
Främre rad fr v: Ivar Karlsson, Laila Lindahl, Stig i Boda, Filip Karlsson, Nils-Bertil Josefsson, Inger Karlsson, Ann-Britt Johansson, Laila Blommendahl, Eskil Eriksson, Lars-Erik Ekholm, Roy Nilsson, Kenneth Munkholm.
Mellersta rad: Kenneth Andersson, Ingvar Eriksson, Per.Håkan Svedlund, Kjell Svensson, Rune Eriksson, Ingmar Lindahl, Bengt Johansson, Viola Johansson, Gunvor Svensson, Kerstin Karlsson, Emy Eriksson, Eva-Britt Ljungqvist.
Bakre rad: Lärare Janne Ruthe, Kenneth Ekholm, Karl-Axel Carlsson, Rolf Svensson, Göran Blommendahl, Uno Johansson, Sjunne Andersson, Ingmar Karlsson, Birgitta Svensson, Monica Karlsson, Birgit Svensson, Inga Andersson, Ann Svedlund, lärare Ingrid Josefsson, Birgitta Johansson, Vivianne Andersson, lärare Vera Johansson, Maria Klöfver, Emmy Johansson.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1953

Fotograf

Skolfoto


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2019-04-03 19:22:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-12-01 16:26:01) Kontakta föreningen