Dannäs

Socknen omnämns i skrift redan 1350. Dannäs var en stor by, vilket även framträder i antalet och typen av fornlämningar. År 1358 bestod kyrkbyn av tio hela hemman, varav åtta var frälsehemman och två var kyrkohemman. Dannäs kyrkby ligger en bit sydväst om den mer samlade bebyggelsen i Törnestorp. En central plats intar kyrkan (Dannäs 1:4) som till delar, långhusets murar åt söder och norr, stammar från 1200-talet. Detta innebär att den troligen är Bolmenbygdens äldsta kyrkobyggnad.  Liksom på flera andra kyrkogårdar har man placerat en del äldre gravstenar intill den södra långhusväggen. Här finns bland annat tvillingstenar från 1600-talets slut med stiliserade porträtt av de avlidna, timglas och kranier.

Källa: Värt att värna, Dannäs socken, Kulturhistorisk utredning (19, 20, 21, 1984), Värnamo kommun. Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län (1998), Länsstyrelsen.


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Dannäs Hembygdsförening (2014-06-22 17:38:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2020-12-01 16:33:02) Kontakta föreningen