Konfirmerade 1936, födda 1922

Konfirmerade 1936, födda 1922
Bakre raden fr v: Alf Petersson, Ingemarstorp, Karl-Gustav Petersson, Ystebo (?), Ingvar Johansson, Missionshuset, präst Axel Eide, Levi Andersson, Toftnäs, Tage Svensson, Torskinge (?), Erik Kvick, Vitarör.
Främre raden fr v: Vera Karlsson, Jonsbo, Alva Johansson, Väderås, Elin Andersson, Bolmsäter, Anna-Lisa Andersson, Holkhult, Irma Bengtsson, Sörskog, Siv Petersson, Ingemarstorp.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1936

Fotograf

Ateljéfoto


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: (2019-03-28 16:21:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2021-11-11 14:51:47) Kontakta föreningen