Böke

En karta från 1884 visar den gamla landsvägens sträckning. Från den gick en väg i öster fram till gårdsplanen i Böke, den gick emellan de båda bostadshusen, fortsatte vidare mot väster, sedan norrut för att möta den gamla landsvägen, där hembygdsparken nu ligger.
En vägslinga gick söderut från gårdsplanen, mot Granelund, där kopplade den på landsvägen mot Tannåker.
Den nya vägdragningen är markerad med röd färg och visar hur byn delades mitt itu.

Källa:

Arkivmaterial

Författare

[email protected] (2021-03-13 15:25:59)


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2014-06-20 10:03:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dannäs Hembygdsförening (2021-03-13 15:25:59) Kontakta föreningen