Styrelsen


Ordförande: Saga Alexanderson, Dannäs Linnegården 1, 331 72 Forsheda

Sekreterare: Annelie Fredriksson, Dannäs Boda 8, 331 72 Forsheda

Kassör: Torbjörn Ohlsson, Dannäs Jonsbo 6, 331 72 Forsheda

Övriga ledamöter:

Britt Johansson, Dannäs Backsäter, 331 72 Forsheda

Nils-Bertil Josefsson, Dannäs Furusäter 1, 331 72 Forsheda

Birgitta Johansson, Dannäs Gammelgård, 331 72 Forsheda

Tobias Sörensen-Munkholm, Mosslelundsgränd 19, 311 33 Värnamo

Editerad av: Saga Alexanderson (2020-04-03 12:52:28)