Dannäs hembygdsförening


Image

 

Hembygdsparken ligger i ett hagmarksområde med lövskog, omgiven av åkermark. Träbyggnaderna är uppbyggda likt en mindre gårdsanläggning. Den invigdes 1954, men den första byggnaden, en enkelstuga, flyttades hit ett par år tidigare. Förutom stugan finns en ladugård, en bod med svalgång samt en smedja.

Enkelstuga, med farstukammare och ryggås, troligen från 1800-talets början, från Berget, St Stafshult, hitflyttad 1952. Är inredd som boendemiljö och för utställning av delar av samlingarna.
Ladugård, 1800-talets mitt, från Erlandsbo, Vittaryd, hitflyttad 1956. På baksidan är en tröskvandring uppställd.
Smedja, 1800-talets senare del, från Lilla Skreberg, hitflyttad 1952.
Svalgångsbod, troligen 1700-tal, från Kuddebo, hitflyttad 1957. I boden finns delar av samlingarna, främst verktyg och redskap.
Byggnader på annan plats: Sockenmagasin, två våningar, troligen 1800-talets förra hälft. Troligen flyttat från Dannäs säteri under 1800-talet, gåva till föreningen 1966.

Texten hämtad ur Småländska kulturbilder 1979, Hembygdsgårdar i Jönköpingslän, AB Fälths tryckeri, Värnamo 1980

Fotograf: Saga Alexanderson

 

Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2018-11-05 13:33:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Saga Alexanderson (2020-04-03 15:21:11) Kontakta föreningen