Årsmöte

Årets årsmöte har hållits. Som gästföreläsare hade vi Bosse Krantz som visade bilder från gångna tiders Värnamo, mycket trevligt.

Som sedvanligt visade vi i samband med årsberättelsen bilder från 2018 års torpvandring .
Nu riktar vi blicken framåt. Kalendariet kommer att kunna ses här på sidan.

Studiecirkeln Dannäs förr i tiden fortsätter. Vill du vara med? Ju fler vi är, desto fler goda historier får vi höra!
Kontakta Saga Alexanderson för besked om dag och tid för sammankomster.


Editerad av: Saga Alexanderson (2019-09-27 14:33:01)