Den 6 september startade höstterminen i vår cirkel Dannäs förr i tiden. Den hade föregåtts av ett möte där en handfull medlemmar kom med förslag för hur vi ska gå vidare. Vi kom fram till att vi nu vill koncentrera oss på ett antal personer och företag som gjort avtryck i Dannäs historia. Med hjälp av det som framkommit under bland annat cirkelkvällar gör vi porträtt och sammanställningar som kan visas i en utställning och/eller offentliggöras i tryck så att de kommer intresserade till del. 
Konceptet presenterades och godkändes av cirkeldeltagarna och den första sammankomsten ägnades åt diskussioner om vilka företag eller personer som ska komma i fråga. Omröstning fick avgöra i vilken prioritetsordning de behandlas.
 


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2022-09-09 15:06:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Saga Alexanderson (2022-09-12 10:59:43) Kontakta föreningen