Den 20 juni var det dags för årets torpvandring.   Vid Kuddebo stannade vi vid dämmet till den gamla kvarnen i Kuddebo. Vattnet till kvarnbäcken kommer från Ystebosjön och rinner vidare till Kvarnasjön(Kuddebosjön) Från dämmet leddes vattnet via den i kanterna stensatta bäcken vidare ned mot den plats där själva kvarnen låg.
Nästa stopp var vid en ruin som även den ligger på Kuddebos ägor, cirka 200 meter rakt norr om gården. Ruinen påminner om en linbasta med en stor eldstad som ligger mot den inre väggen men kan lika gärna varit en backstuga eller jordkula. I området kring ruinen finns spår av en gammal terrassodling.
 Vi stannade sedan vid ”Tröskehalla”. Enligt sägnen brände danskarna under nordiska sjuårskriget bondens ladugård och det fanns ej tid att uppföra en ny innan tröskningen skulle utföras. Därför fick man tröska sin säd på den flata berghäll som ligger precis väster om Vittarydsvägen.
Den gamla landsvägen går parallellt med Vittarydsvägen. Denna väg är mycket gammal och är delvis intakt hela vägen till Dannäs by (vid lekplatsen). Vi stannade till vid milstolpen och upplystes om att backstugan Älgön ligger cirka 200 meter nordost om milstolpen.
Grunden av backstugan Nybo blev vårt nästa stopp. Slutligen stannade vi vid Blommebo där de sista invånarna bodde 1921, en fin bild på dem finns i Dannäsboken.
Vi intog sedan medhavd matsäck vid markägarens slogbod. I vanlig ordning berättades under stor munterhet historier från förr och nu över kaffet.
Stort tack till alla som kom!


Förening:

Dannäs Hembygdsförening

Skapad av: Saga Alexanderson (2021-07-10 16:24:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Saga Alexanderson (2021-07-10 16:25:48) Kontakta föreningen