Image

Det planeras för en ny 400 kV ledning genom Danmarksslätten. Den kommer att påverka miljön runt Danmark och Linnes Hammarby. Det är fråga om väldigt höga kraftledningsstolpar, betydligt högre än Danmarks kyrka.

Se DHF:s remissuttalande här.

Karta

Se Svenska Kraftnäts dokument här.


Förening:

Danmarks Hembygdsförening

Skapad av: Annika Bruce (2022-10-14 10:52:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Annika Bruce (2022-12-09 10:28:48) Kontakta föreningen