Medlemskap

Danmarks hembygdsförening bildades 1986.

Föreningen anordnar många olika aktiviteter. Exempelvis föredrag, musikkaféer, resor och konstutställningar. För att få information om utbudet se det senaste programmet eller under rubriken hitta aktivitet i höger marginalen.

I medlemsavgiften ingår alla aktiviteter under året till de priser som står i programmet.
Varje år får man som medlem en tryckt årsskrift från föreningen.

För att bli medlem betala in medlemsavgiften till vårt plusgironummer se längre ner på sidan.

Danmarks Hembygdsförening hade i januari 2012 450 (betalande familjer), cirka 1000 medlemmar.

Medlemsavgift: 150 kronor per år (gäller hela familjen).

Plusgironummer: 48 50 98-8