Linnéstipendiater

1996 inrättades Hembygdsföreningens Linnéstipendium som har delats ut varje år sedan dess. Stipendiet ges till någon som i Uppsalaregionen verkar för att stärka och utveckla Linnés minne.

Stipendiat får diplom och en penninggåva, 5 000 kr, som har sponsrats av Phamarcia-Upjohn, Uppsala Nya Tidning och numera Länsförsäkringar Uppsala.

Stipendiaterna presenteras närmare i DHF:s årsskrifter.

Sven Berglund Skapare av fasta utställningarna på Linnés Sävja 1996
Gunnar Pettersson Akademiträdgårdsmästare 1997
Birger Granström Agronomie doktor 1998
Tomas Anderman Kyrkoherde och författare 1999
Gustav Brugård Lantbrukare och Linné-forskare 2000
Kristofer de Korostenski Intendent Linnés Hammarby 2001
Mattias Iwarson Botaniker, chef Botaniska Trädgården 2002
Mariette Manktelow Filosofie doktor, botaniker, född på Hammarby, utbildare 2003
Gunilla Anderman Lärare och Linné-entusiast 2004
Hans Odöö Journalist, fotograf och Linné-impersonator 2005
Olle G. Olsson Botaniker och folkbildare 2006
Sällskapet Linnés Hammarby Sällskapet arbetar för att stödja olika typer av insatser som behövs på Hammarby och inom kulturreservatet 2007
Owe Hedin Linné-impersonator i DHBF bygdespel och guide för Herbatio Danensis-vandringar 2008
Barbro och Folke Nilsson Boende på Linnés Hammarby gård, har kartlagt, beskrivit och vårdat det linneanska botaniska arvet 2009
Hans Norman Prof.em. i historia, redaktör för boken ”LINNÉS SÄVJA – gården, byn, människorna och historien” 2010
Inger Warnicke Husfru på Sävja 2011
Claes Tollin Agrarhistoriker – arbete med Linnés Hammarby 2012
Birgitta Holmgren Husfru och konstkurator på Sävja 2013
Stefan Östergren Tidigare ordförande i Danmarks Hembygsförening 2014
Boel Larsson 2015
Jan Cederholm 2016